Những chiếc điện thoại Nokia qua các năm

Những chiếc điện thoại Nokia qua các năm

Chúng ta đang nhìn lại những chiếc điện thoại Nokia trong quá khứ…

 • Nokia Mobira Talkman (1985)
 • Nokia Cityman (1987)
 • Nokia 1011 (1993)
 • Nokia 8110 (1996)
 • Nokia 9000 Communicator (1996)
 • Nokia 5110 (1998)
 • Nokia 3210 (1999)
 • Nokia 7110 (1999)
 • Nokia 8210 (1999)
 • Nokia 3310 (2000)
 • Nokia 6310 (2001)
 • Nokia 7650 (2001)
 • Nokia 5510 (2001)
 • Nokia N-Gage (2002)
 • Nokia 3600/3650 (2002)
 • Nokia 6800 (2002)
 • Nokia 5100 (2002)
 • Nokia 3300 (2003)
 • Nokia 7600 (2004)
 • Nokia 7280 (2004)
 • Nokia 7710 (2005)
 • Nokia N90 (2005)
 • Nokia 8800 (2005)
 • Nokia 1100 (2005)
 • Nokia 3250 (2005)
 • Nokia 6280 (2005)
 • Nokia N70 (2005)
 • Nokia 5300 (2006)
 • Nokia N81 (2007)
 • Nokia N95 (2007)
 • Nokia 1280 (2010)
 • Nokia 808 Pureview (2012)
 • Nokia Lumia 1020 (2013)
 • Nokia 3310 (2017)
 • Nokia 9 PureView (2019)
 • Nokia 5.3 (2020)
 • Nokia XR20 (2021)

Trả lời

Biên Hòa 0859999975
Long Khánh 0839999975
/* * Author: NinhBinhWeb.info - https://giuseart.com * Code tạo thanh chức năng bottom cho website wordpress */
All in one
Thông tin người mua
Tổng: