Hệ Thống Cửa Hàng Đế Mobile

  • CN1 Biên Hòa – Hotline: 0859999975 (Nhi)
  • Địa chỉ: 395 Phạm Văn Thuận, Khu Phố 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa – Đồng Nai.

  • CN2 Long Khánh – Hotline: 0839999975 (Trường)
  • Địa chỉ: 375 Hồ Thị Hương, P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh – Đồng Nai